آدرس:
          ایران، استان خراسان رضوی، شهر مشهد، بلوار دلاوران، دلاوران ۲۰، شهید عارفی ۲، گالری زرین‌گام
شماره تماس: ۰۵۱۳۸۲۱۷۵۳۵
کد پستی : ۹۱۷۷۳۳۸۸۳۳
ایمیل مجموعه زرین‌گام:       zarringamgallery@gmail.com
پیج اینتساگرام مجموعه زرین گام:
پیج اینستاگرام حراجی زرین گام:
پیج اینستاگرام آموزشی زرین گام:
کانال تلگرام مجموعه زرین گام: