آدرس:

شهر مشهد، محله رضاشهر ، خیابان نخل 4 ، خیابان نخل ، پلاک 0 ، طبقه همکف
کد پستی 9177338833
شماره تماس 05138217535