بخش کتاب

در این بخش، کتاب‌هایی با موضوعاتِ خواصِ سنگ‌های قیمتی و تبلیغ ومعرفیِ سبک‌زندگی سالم و طبیعی عرضه می‌گردد؛ از جمله: کتاب «گوهرهای برگزیده»
in this section, the books on the subjects of properties and introduce gems and promote healthy and natural lifestyle offered, including the book “The Chosen Gemstones”
.
.
دپارتمان کتاب