خواص گوهرها, نکته های جالب در مورد سنگ ها

سنگ ها زنده اند و حیات دارند!

وقتی میگوییم موجود زنده، فقط منظور انسان، حیوان یا حتی گیاه است؟

اگر حرکت داشتن را ملاک قرار دهیم فقط این موجودات هستند که حرکت دارند؟

سنگ ها و جمادات حیات ندارند؟

 در حالیکه درون آن عالمی از ذرات متحرک است…

“دل هر ذره را بشکافی…. آفتابیش در میان بینی”

هر اتم هسته ای دارد و الکترونهایی که منظم در حال حرکت به دور آن هستند و باز درون هر هسته و پروتون ذرات بی شمار دیگری….و کوارکها و …

مگر اینها حرکت ندارند…؟!

خود حرکت نشانگر حضور انرژی ها و امواج است…

ذره ذره عالم هستی حیات دارد، حرکت دارد، انرژی و امواج دارد…

حتی سنگ ها، به خصوص گوهرهای برگزیده و مورد توصیه اهلبیت که اثر و امواجشان متفاوت از بقیه ذرات است، که تنها بخش کوچکی از اثرات ظاهری آن را توانسته ایم تا حدی متوجه شویم…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.