نکته های جالب در مورد سنگ ها

توضیحاتی درباره سنگ شاه مقصود

معدن سنگ ﺷﺎﻩ ﻣﻘﺼﻮﺩ

ﻣﻌﺪﻥ ﺳﻨﮓ ﺷﺎﻩ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺩﺭ ﮐﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷﻬﺮ ﻗﻨﺪﻫﺎﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺰﺍﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺎﻩ ﺁﻗﺎ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﺍﻣﺎﻡ ﮐﺎﻇﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﻭﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻡ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺷﺎﻩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺻﻔﻮﯼ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺍﻭ ﻣﺮﻗﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺎﻩ ﺁﻗﺎ ﺭﺍ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻭ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺁﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺁﺑﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩ، ﻟﺬﺍ سنگهایی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻮﻩ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺭﺍ ﺷﺎﻩ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻮﯾﺶ ﻣﺤﻠّﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻥ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺎﻩ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺷﺎﻩ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺗﺴﺒﯿﺤﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ، ﻫﻢ ﺗﺮﺍﺵ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻢ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﺮﺍﻕ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ، ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﺷﺎﻩ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﺩﻓﻊ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی منفی ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﻧﺮﮊیهای ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻥ میﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ.

تسبیح شاه مقصود اصلی معمولا به رنگهای زرد، سبز، زیتونی، نباتی، قرمز، مشکی یافت میشود. لازم به ذکر است که گرانترین نوع شاه مقصود رنگ زرد خوش رنگ آن میباشد.

سنگ تسبیح شاه مقصود از نوع الترابازیک (دونیت) بوده و از کانی اولیوین درشت (رنگ زیتونی) تراش و ساخته میشود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *